3. Nabiał - Islaverde.pl


3. Nabiał

Zawartość tłuszczów w nabiale jest wyższa niż w mięsie i rybach i waha się w przedziale od 25 g do 50 g na 100 g produktu, przy porównywalnej ilości białka. Dzienne spożycie produktów z tej grupy także należy ograniczyć do około 150 g, aby – poprzez ewentualne uruchomienie procesu glukoneogenezy – nie nastąpiło „wyjście” ze stanu ketozy.